Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Voditelj tehnike i upravitelj dvorane doma kulture

64f7b8990be2d94add5152c155ac4915 L

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama ( NN 127/19 ), članka 39. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ( NN 83/22 ) i članka 17. Statuta Blatski fižuli ustanova u kulturi ravnateljica Blatski fižuli ustanova u kulturi 8. svibnja donosi 

ODLUKU O PONIŠTENJU
natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto VODITELJ TEHNIKE I UPRAVITELJ DOMA KULTURE BLATO 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno radno vrijeme – puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

Članak 1.

Poništava se Natječaj od 21. travnja 2023. (u daljnjem tekstu Natječaj) Blatski fižuli ustanova u kulturi za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Voditelj tehnike i upravitelj dvorane Doma kulture Blato – 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno radno vrijeme – puno radno vrijeme uz obvezni probni rok u trajanju od tri (3) mjeseca).

Članak 2.

Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Blatski fižuli ustanova u kulturi (www.blatski-fizuli.hr).

Članak 3.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak. 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Blatski fižuli ustanova u kulturi je dana 21. travnja 2023. godine raspisala Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Voditelj tehnike i upravitelj Doma kulture Blato. Do trenutka zaključivanja natječajnog postupka u proračunu Ustanove nisu osigurana dodatna sredstva za plaću djelatnika/ce na radnom mjestu Voditelj tehnike i upravitelj dvorane Doma kulture Blato i iz tog razloga ravnateljica Ustanove donosi Odluku o poništenju Natječaja. 

O poništenju natječaja obavijestit će se Hrvatski zavod za zapošljavanje odnosno nadležna ispostava. 

Na službenim stranicama Ustanove blatski-fizuli.hr objavit će se informacija o poništenju natječaja.

Slijedom navedenog, donesena je odluka kao u izreci.

Blatski fižuli ustanova u kulturi
Ivana Sardelić, ravnateljica

Preuzimanje: PdfOdluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Voditelj tehnike i upravitelj dvorane doma kulture

 

na vrh članka