Predstavljanje izdavaštva otoka Korčule "Od jematve do jematve"

274936c4b649c88ffad7944bfc7a744a L

U sklopu programa 33. Knjiga Mediterana Split 2021. koji je započeo 19. rujna, a traje do 25. rujna održao se i program Predstavljanje izdavaštva otoka Korčule „Od jematve do jematve” 22. rujna. Organizator predstavljanja izdavaštva otoka Korčule na Knjizi Mediterana je Gradski muzej Korčula u suradnji s Ustanovom u kulturi „Blatski fižuli“, Gradskom knjižnicom „Ivan Vidali“ Korčula, Arhivskim sabirnim centrom Korčula Lastovo, Narodnom knjižnicom „Šime Vučetić“ Vela Luka te općinama Smokvica i Lumbarda. Otočne publikacije predstavili su Marija Hajdić, Dušan Kalogjera, Ivana Sardelić i Sani Sardelić.

Predstavile su se publikacije objavljene od rujna 2019. do rujna 2021., budući da zbog pandemije 2020. korčulansko izdavaštvo nije bilo predstavljeno na Knjizi Mediterana. Predstavljanje su posjetili naši suotočani koji žive u Splitu, ali i splitska kulturna publika. Predstavljanje na Knjizi Mediterana otočkih publikacija traje kontinuirano od 2006. do danas, te je jedno od rijetkih kontinuiranih kulturnih događaja na kojima se predstavlja otok Korčula kao cjelina.

Program Km 9 2021Program Km 9 2021 1

na vrh članka