Primjeri blatskog govora

•    a ne ni / a ni ! - izgovoreno s naglaskom na ni znači jest, naravno: je li bilo dažja?, odgovor a ni! znači da je sustavno padala kiša! Slična dijaloška situacija, također s a koje daje smisao govoru, postiže se i konstrukcijama: a di greš? (a, kamo ideš), odgovor a ni di! znači da ima cijeli niz mogućih destinacija! Odgovor  a nindi znači nigdje! Nadalje: a što ćeš činit, odgovor a ni šta! znači da ima bezbroj poslova za obavljanje! Odgovor a ništa značio bi upravo ništa! Isto je i sa ije (jest): je li vruće?, odgovor ije!, izgovoren naglašeno i otegnuto, znači nije vruće. Kratak i odrješit odgovor ije, ije! Znači isto. Odrečno značenje ima i izraz ije, moj!

•    ni nego po! - Nije to nikakva polovica nečega, ovom se frazom sugovorniku vrlo ozbiljno (iako je izgovor šaljiv) skreće pozornost  da je temeljito pogriješio u procjeni: A / Je li bilo dvista kilih?  B / Ni, nego po! Hoće reći da je bilo neusporedivo više!

•    Igra mi livo / desno oko. – Čut ću lošu / dobru vijest.

•    A jedva! - Fraza a jedva znači posve sigurno, naravno: A / Jesmo se lipo razumili? B/ A jedva! - znači da su se dobro razumili.
    CD – Rječnik govora Blata na Korčuli – Izvorni blatski govor; trajanje 2:17

na vrh članka