Rječnik govora Blata na Korčuli

U izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb objavljen je Rječnik govora Blata na Korčuli (sa zvučnim zapisom izvornog govora) autora Petra Milata Panže.Rjecnik Foto
Iz ljubavi prema blatskom govoru, Petar Milat Panža, nakon radnog vijeka, ispunio je svoj san pripremivši znanstveni rječnik govora Blata na Korčuli.
Rječnik govora Blata na Korčuli je dijalektni rječnik Blata, a u nekim aspektima i zapadnog dijela otoka Korčule.
Uvod u Rječnik je kratak opis povijesnih okolnosti razvoja blatskoga govora te sažeti pregled
naglasnog sustava, fonologije, morfologije i sintakse.
Rječnik je u načelu razlikovni, u njemu je veoma malo riječi iz standardnog jezika (korisnik će naići na one riječi iz standardnog jezika koje imaju drugačije značenje, sklonidbu, sprezanje ili su dio frazema ili govornog folklora, a autor je smatrao da ih treba zabilježiti ili pak one riječi koje su iz standardnog jezika nestale, ali su nekada bile ili su još uvijek dio blatskog govora), također nema ni standardnih riječi koje u blatskom govoru imaju drugačiji naglasak. Za riječi iz standardnog jezika autor navodi samo ‘blatska’ značenja.
Djelo nam daje uvid u posebnosti govora blatskog područja i to kroz: metafore, fraze, toponime i obiteljske nadimke, donoseći kratku priču o podrijetlu, značenju i korištenju svake navedene riječi.
Također, autor povezujući blatski govor s  nasljeđem Rimskog Carstva objašnjava podrijetlo Dalmatskog jezika (danas mrtvi jezik) koji se kao inačica pučkog govora latinskog jezika razvio u našim krajevima.
Napravivši ovo djelo Petar Milat se pobrinuo da blatski govor ne doživi sudbinu dalmatskog o kojem nema pisanog traga.


Petar Milat Panža rođen je 03. siječnja 1940. godine u Blatu gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Splitu 1959. godine, a diplomirao je 1963. godine na zagrebačkom Filozofskom fakultetu na odjelu romanistike francuski i talijanski jezik i književnost. Školsku godinu 1962/63 proveo je na Universite de Strasbourg kao stipendist francuske vlade, a potom nekoliko godine kasnije diplomirao je i na Ekonskom fakultetu u Zagrebu.
Radni vijek proveo je uglavnom u gospodarstvu na različitim poslovima, ponajviše komercijalnim na domaćem i inozemnom tržištu, na svim razinama, od referenta do komercijalnog direktora. 2000. godine položivši ispit za stečajnog upravitelja stoga i taj posao obavlja u nekoliko trgovačkih društava.
2001. godine odlazi u mirovinu.


Rječnik govora Blata na Korčuli (sa zvučnim zapisom izvornog govora) autor Petar Milat Panža
Nakladnik: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Urednici: Željko Jozić, Ivana Kurtović Budja
Recenzenti: Josip Lisac i Nikola Vuletić
Korektorica: Ivana Klinčić
Naslovnica: Davor Milašinčić
Autor fotografije s naslovnice: Franko Anić
Tehnički urednik: Damir Ralić

na vrh članka