Statut Ustanove u kulturi Blatski fižuli

Na temelju članka 54. stavak 1 Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Odluke o osnivanju ustanove BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi (Sl. gl. Općine Blato 5/07) Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Osnivača ustanove BLATSKI FIŽULI zastupanog po Općinskom Načelniku Anti Šeparoviću, donosi

OpenofficeStatut Ustanove u kulturi Blatski fižuli